Υπηρεσίες - Ειδικά Θέματα Στατικών Μελετών

Ειδικά Θέματα Στατικών Μελετών - Στατικές Μελέτες Ειδικά Θέματα Στατικών Μελετών - Στατικές Μελέτες Ειδικά Θέματα Στατικών Μελετών - Στατικές Μελέτες Ειδικά Θέματα Στατικών Μελετών - Στατικές Μελέτες

Η εταιρία μας έχει τη δυνατότητα να διεκπεραιώνει στατικές μελέτες, πιο εξειδικευμένες. Συγκεκριμένα πλέον των κλασσικών από σκυρόδεμα, φέρουσα τοιχοποιία, διεκπεραιώνονται οι στατικές μελέτες για μεταλλικά και σύμμεικτα κτίρια. Στα μεταλλικά κτίρια συμπεριλαμβάνονται τόσο τα βιομηχανικά με τα ΗΕΑ, όσο και οι κατοικίες με τα χωροδικτυώματα.

Για όλα τα άνω εκπονούνται μελέτες τόσο για κατοικίες όσο για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις (κέντρα διασκέδασης, ξενοδοχειακά συγκροτήματα, εμπορικά κέντρα κτλ) βάση των ισχυόντων κανονισμών. Πέρα των κτιριακών εγκαταστάσεων εκπονούνται μελέτες ειδικών θεμελιώσεων (π.χ. με φρεατοπασσάλους), τοίχων αντιστήριξης κι επιπλέον πισίνας, εκκλησιών, δεξαμενών κτλ.

Τέλος για τα υφιστάμενα κτίρια εκπονούνται μελέτες επάρκειας και ενίσχυσης. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να εξετάσουμε το κτίριο σας πόσο αντέχει και πόση ενίσχυση απαιτείται για να ανταποκρίνεται όπως ένα νεόδμητο.

Η διαδικασία ελέγχου του υφιστάμενου κτιρίου διαφέρει. Οι κυριότεροι παράγοντες είναι:

 • α) το κτίριο αν είναι με άδεια ή αυθαίρετο
 • β) πότε κατασκευάστηκε το κτίριο
 • γ) αν υπήρχε πρόβλεψη ορόφου στην αρχική μελέτη

Όσον αφορά τα υφιστάμενα κτίρια με προσθήκη καθ’ύψος, η μελέτη εκπονείται για οτιδήποτε υλικά είναι κατασκευασμένο το υφιστάμενο και η προσθήκη π.χ. πέτρινο ισόγειο με προσθήκη ενός μεταλλικού ορόφου κτλ.

Ειδικά Θέματα

Η εταιρία μας μπορεί να ασχοληθεί επιπλέον και με μεμονωμένες εργασίες , όπως:

 • άδειες λειτουργίας καταστημάτων
 • τοπογραφικά
 • χρήση γης
 • αποτυπώσεις υφιστάμενων κτισμάτων
 • μελέτες διακόσμησης εσωτερικού κι εξωτερικού χώρου
 • βεβαιώσεις κύριας χρήσης
 • φωτορεαλισμούς
 • βίντεο
 • έλεγχο τοπογραφικών , στατικών για αγορά ακινήτων