Υπηρεσίες - Έκδοση Οικοδομικών Αδειών

Έκδοση Οικοδομικών Αδειών Κατοικών

Έκδοση Οικοδομικών Αδειών - Οικοδομικές Άδειες Έκδοση Οικοδομικών Αδειών - Οικοδομικές Άδειες Έκδοση Οικοδομικών Αδειών - Οικοδομικές Άδειες Έκδοση Οικοδομικών Αδειών - Οικοδομικές Άδειες Έκδοση Οικοδομικών Αδειών - Οικοδομικές Άδειες

Η εταιρία μας έχει τη δυνατότητα να εκδίδει οικοδομικές άδειες με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται γρήγορα και υπεύθυνα. Οι άδειες μπορούν να αφορούν κατοικίες νέες είτε υφιστάμενες. Στην περίπτωση που η οικοδομή είναι νέα, αρχικά πρέπει να γίνει λεπτομερής έλεγχος του τοπογραφικού διαγράμματος.

Εξετάζουμε αν είναι κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση άρτιο. Ανάλογα με την περίπτωση προχωράμε. Επίσης εξετάζουμε αν είναι εντός οικισμού, εκτός ή σε σχέδιο πόλεως κυρωμένο ή προτεινόμενο. Ακολουθούν οι αιτήσεις σε αρχαιολογίες , δασαρχείο, δήμο κτλ.

Ετοιμάζεται πλήρη σειρά αρχιτεκτονικών, στατικών και μηχανολογικών σχεδίων, ώστε ο χρόνος διεκπεραίωσης να ελαχιστοποιηθεί, χωρίς αυτό να είναι εις βάρος της ποιότητας.

Η εταιρία διαθέτει εξειδικευμένα άτομα για κάθε τομέα μελέτης. Αν υπάρχει οικοδομή υφιστάμενη, οι διαδικασίες είναι πιο απλές όσον αφορά το οικόπεδο. Βεβαία αυτό εξαρτάται κυρίως από το πόσο παλιά είναι η προηγούμενη οικοδομή, αν έχει άδεια κτλ.

Επίσης η εταιρεία έχει τη δυνατότητα νομιμοποίησης αυθαιρέτων, εφόσον υπάρχουν οι προυποθέσεις, δηλαδή η οικοδομησιμότητα του γηπέδου, το εμβαδόν της δόμησης κτλ.

Έκδοση Οικοδομικών Αδειών Τουριστικών Εγκαταστάσεων

Η εταιρία μας έχει τη δυνατότητα να εκδίδει οικοδομικές άδειες που αφορούν τουριστικές εγκαταστάσεις (συνεδριακά κέντρα, ξενοδοχεία με ή χωρίς πισίνα και με ή χωρίς εκκλησία). Αφού εξεταστεί λεπτομερειακά το οικόπεδο, ακολουθούν οι αιτήσεις σε αρχαιολογίες, δασαρχείο, natura, απαλλοτριώσεις, χρήση γης, περιβαλλοντική μελέτη, μελέτη λυμάτων, κυκλοφοριακή σύνδεση, δήμος για ηλεκτροδότηση, υδροδότηση τηλεφωνία κτλ.

Έπειτα υποβάλλεται ο απαιτούμενος φάκελος στον ΕΟΤ. Με την έγκριση του ολοκληρώνεται η στατική, γεωλογική και μηχανολογική μελέτη. Ο χρόνος διεκπεραίωσης, δουλεύοντας οι μηχανικοί της εταιρίας μας παράλληλα, ελαχιστοποιείται, χωρίς αυτό να είναι εις βάρος της ποιότητας.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που η τουριστική εγκατάσταση πρόκειται να υπαχθεί σε κάποιο πρόγραμμα επιδότησης, η εταιρία έχει τη δυνατότητα, τόσο στην σύνταξη του οικονομοτεχνικού φακέλου, όσο και των επιπλέον δικαιολογητικών που απαιτούνται από υπηρεσίες ή μελετητές.

Έκδοση Οικοδομικών Αδειών Βιομηχανικών Κτηρίων

Η εταιρία μας έχει τη δυνατότητα να εκδίδει οικοδομικές άδειες βιοτεχνικών-βιομηχανικών κτιρίων. Αφού εξεταστεί λεπτομερειακά το οικόπεδο ως προς την οικοδομησιμότητα, γίνονται αιτήσεις σε αρχαιολογίες, δασαρχεία, όριο απαλλοτρίωσης, χρήση γης βάσει ΕΣΧΠ, είσοδο-έξοδο είτε κυκλοφοριακή σύνδεση, περιβαλλοντική, άδεια λειτουργίας κτλ.

Με την έγκριση των άνω ξεκινάει ο σχεδιασμός των αρχιτεκτονικών σχεδίων, έπειτα της στατικής μελέτης και τέλος της μηχανολογικής μελέτης. Δουλεύοντας παράλληλα όλοι οι μελετητές ελαχιστοποιείται ο χρόνος της διεκπεραίωσης, χωρίς αυτό να είναι εις βάρος της ποιότητας.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που η βιοτεχνική-βιομηχανική εγκατάσταση πρόκειται να υπαχθεί σε κάποιο πρόγραμμα επιδότησης, η εταιρία έχει την δυνατότητα τόσο στη σύνταξη του οικονομοτεχνικού φακέλου, όσο και των επιπλέον δικαιολογητικών που απαιτούνται από υπηρεσίες ή μελετητές.