Υπηρεσίες - Ενίσχυση και Επισκευή Έργων

Ενίσχυση Έργων - Αναπαλαιώσεις Σπιτιών Ενίσχυση Έργων - Αναπαλαιώσεις Σπιτιών Ενίσχυση Έργων - Αναπαλαιώσεις Σπιτιών Ενίσχυση Έργων - Αναπαλαιώσεις Σπιτιών Ενίσχυση Έργων - Αναπαλαιώσεις Σπιτιών Ενίσχυση Έργων - Αναπαλαιώσεις Σπιτιών Ενίσχυση Έργων - Αναπαλαιώσεις Σπιτιών Ενίσχυση Έργων - Αναπαλαιώσεις Σπιτιών

Ενίσχυση και επισκευή κτιρίων από σκυρόδεμα ή πέτρα με τη χρήση γκανάιτ (εκτοξευόμενο σκυρόδεμα).

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και το γκανάιτ είναι δύο ευρέως διαδεδομένοι όροι για το σκυρόδεμα που εκτοξεύεται με μεγάλη πίεση μέσω ενός σωλήνα σε μία επιφάνεια.

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα τοποθετείται και συμπυκνώνεται την ίδια στιγμή χάρη στη δύναμη με την οποία εκτοξεύεται από τον εγχυτήρα. Μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιουδήποτε τύπου και μεγέθους επιφάνεια, είτε αυτή είναι κάθετη είτε ανάποδη. Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα οπλίζεται με συμβατικές ράβδους, δίχτυ και/ή ίνες χάλυβα..

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα είναι η ιδανικότερη λύση για την επισκευή των κατασκευών από σκυρόδεμα που έχουν υποστεί ζημιές από σεισμούς ή την ενίσχυση παλαιών πέτρινων σπιτιών.